Prikkel: Taaldag

Op 14 Augustus is dit Taaldag!  Weet ons dit nog?

Op 14 Augustus 1875 is die Genootskap van Regte Afrikaners gestig.  Die doel was om te staan vir ons taal, ons volk en ons land.

Met die naam is die aksent gelê op ons volksverbond.  Dis waar dit hoort.

Merkwaardig het daardie “taalmanne” die aksente reg gelê.  Dit was nie taal in isolasie nie maar as invalspunt.  Dit was die prioriteit wat deur die omstandighede afgedwing was.  Dit spreek van wysheid, hulle het verstaan.  En hulle was nog jonk; gemiddeld onder 40 jaar.  Dit was dus nie die spreekwoordelike wysheid van die grysheid nie maar wysheid uit liefde vir ons volk.

Kyk ons so daarna, lyk die eerste vraag (weet ons dit nog) hopelik ietwat minder geniepsig.  Wat eintlik daarin skuil is die kwessie van ons verstaan van ons volksbestaan in bitter moeilike onstandighede.

Wat die herdenking van Taaldag wel onderstreep is dat ons steeds geroep is tot volksbestaan, tot taalhandhawing en tot ordelike herstel van ons volkslewe.  Dit is ook die boodskap wat die Taalgenootskap tot ons deurdra:  handhaaf en suiwer.  Eintlik het die taal bewussyn by daardie manne begin in 1872 toe die behoefte aan die Bybel in ons eie taal bewustelik deurgebreek het.  Die taal was nog nie gevorm nie.  Maar die bewussyn van die behoefte het juis groeikrag in die taal gestimuleer.

So was die ideaal eens in 1933 verwesenlik.  maar die ideaal het al die jare bly leef.  In sigself was dit ‘n genadegawe van God.  Weet ons;  verstaan ons?

Die taalstryd, geplaas in ons volksverbond was genade.  Daarvoor moet ons uit dankbaarheid juis ons taal koester.

Hendrik v.d. Wateren