Prikkel: Politiek!

Hier trap ek waarskynlik op seer tone.  Ons mense het oor ietwat meer as ‘n eeu “politiek-behep” geraak vanweë ‘n skewe opvatting van die doel en plek van politiek.  Dit is nl. afgerem tot ‘n enkelvoudige begrip nl. mag.  Die beskouïng wat oor die laaste eeu gegroei het kom neer op die idee dat as jy oor die politieke mag beskik, kom godsdiens, taal, kultuur, vanself reg.  Dis nie waar nie.  Want beteken dit dat omdat ons nou geen politieke mag het, ons niks verder het nie?

Daarom plaas ek die politiek as laaste prioriteit.  Ons kan en moet steeds ons geloofsbasis suiwer, ons taal handhaaf, ons kultuur in standhou al het ons geen politieke mag nie.

Eintlik moet ons weer gaan kyk na ons volksgeskiedenis.  In die tyd na 1902 toe ons geen politieke status gehad het nie het die tweede taalbeweging ontstaan, is volkskulturele liggame in die lewe geroep, is besluite oor die Woord in ons eie taal geneem.  Dit het goed gegaan.  Daar is gehandhaaf.  Maar toe die magsbeheptheid oorgeneem het, het ons eers verdeel, versplinter, onder mekaar begin stry en toe is ons verkneg.

En so baie van die stryd het net gegaan oor “leiers”, bedoelende politieke figure.  Want ons het begin dink dat “leiers” met mag heers.  Ons het vergeet dat politici se eerste roeping is om te dien.

Ek het vroeër gesê dat ons, ons prioriteite moet begin regkry.  Dit word daagliks ‘n dringender behoefte.

Hendrik v.d. Wateren