Prikkel: Boustene

In die voorlaaste prikkel is gesê dat dit tyd is om ons prioriteite reg te kry.  Daar is genoem dat geloof, taal en kultuur belangrike beklemtonings is binne ons historiese lotsgebondenheid.  Ons kan dit noem die boustene van volksbestaan.

Nou moet ons in ag neem dat prioriteite weens omstandighede kan verskuif.  Dit lyk asof ons huidige omstandighede juis die volgorde van geloof, taal en kultuur verskyf.

Ek weet nie van ‘n tyd in ons volksgeskiedenis waar daar ‘n groter geloofsverwarring was as nou nie.  En dit gaan nie net oor die aantal sg. denominasies van kerke nie.  Hoofsaaklik gaan dit oor grondslae – dit wat geglo word.  Inderdaad lyk dit asof die spreekwoord “soveel hoofde, soveel sinne” op die verwarde godsdiensgeskouïng in ons volk geld.

Dit is ernstig!

Ons weet tog waar ons vandaan kom;  dat ons hier as Calvinistiese volk geplant en geroep is.  En ons weet tog dat dit met ons goed gegaan het terwyl ons in die bediening van die Calvinisme opgegroei het!  Ons besef ook dat dit nie ‘n wondermiddel is nie.  Die apostel Paulus skryf aan ons verre, (direkte) voorsate, die Galasiers

“Ek verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het, na ‘n ander evangelie toe… dat daar sommige mense is wat julle in die war bring en die evangelie van Christus verdraai (Gal 1:6 – 7).

Dieselfde geld ook vir ons.  Dan is dit mos eenvoudig:  terug na die Calvinisme.  Dan kom daar weer geloofsorde.  Dis ons eerste prioriteit.

Hendrik v.d. Wateren