Poolse opposisie in verset oor wetgewing

Die Poolse regering staar hernude verset in die gesig van ontevrede kiesers wat protesteer teen die inwerkingstelling van die hervorming van die hooggeregshof.

In gevolge die hervormingsmaatreëls wat ingestel word, sal regters in die toekoms deur die parlement aangestel word, en kan sekere regters vroeër verplig word om met pensioen af te tree.

Die hoofregter, Malgorzata Gersdorf, sê sy moet wel aftree as regter, maar gaan nie ophou om te werk nie.

Alhoewel sowat 5 000 ontevredenes saamgedrom het rondom die gebou van die hooggeregshof in die Poolse hoofstad Warskou , het die konserwatiewe regering van die land onverpoos voortgegaan met die implementering van hervormingsmaatreëls.

Een van die belangrikste aspekte waarteen beswaar gemaak word, is die aftree ouderdom van regters wat van 70 jaar na 65 vervroeg word.

Dit beteken dat ’n hele aantal regters nou moet uittree, en waarnemers sê die regering het daarmee seker gemaak dat die wanpraktyk gestop word dat regters die mag gehad het om nuwe regters aan te stel.

Die bewering word gemaak dat die ou bedeling hom uitstekend daartoe geleen het dat linksgesinde persone aangestel word as regters.