Oranjekas vorder

Die volkseie spaar en krediet, Oranjekas, vorder goed en die fokus word nou geplaas op die verbreding van die aandeelhouding en om winsgewendheid te verhoog ten einde suksesvol by die Reserwebank te kan registreer as ‘n volwaardige ko-operatiewe bank.

Dit blyk uit die voorsittersverslag wat by Oranjekas se algemene jaarvergadering voorgelê is.

Die aandeelhouers groei steeds en daarmee saam ook die aandelekapitaal.

Etlike nuwe produkte is die afgelope jaar ontwikkel en bekend gestel, terwyl die filiaal maatskappy, Kasfin, wat korttermynversekering hanteer, vorder ook en is tans ook winsgewend.