MIV gevalle steeds hoog

‘n Verslag van die WNNR toon dat ten spyte van ‘n daling in MIV gevalle, daar steeds 230 000 nuwe gevalle in 2017 aangemeld is.

Die groot probleem wat in die verslag na vore kom is die feit dat mense nog steeds nie die gevolge van onbeskermde seks wil verstaan nie.  Meer as 60% of ‘n beraamde 4,4 miljoen persone ontvang  tans behandeling vir MIV.

Die verslag noem nie die koste verbonde aan die behandeling nie maar berekening toon dat die staat miljoene jaarliks spandeer op middels om MIV en VIGS te bekamp.