Minderjariges bevorder MIV

Die Verenigde Nasies se gesondheid afdeling het in ’n verslag uitgewys dat minderjariges ’n geweldige groot invloed het om die MI virus te versprei.

Dogters tussen die ouderdom van 15 en 19 jaar word besmet met MIV en elke drie minute word nog so ’n minderjarige deur seksuele aktiwiteite besmet.

Die VN beweer dat die verspreiding te wyte is aan swak inligting aan dogters, dat die veldtogte nie suksesvol gevoer word om mense in te lig nie, en dat verkragtings ’n groot rede is waarom die dogters besmetting opdoen.

Volkekundiges in Suid-Afrika is egter van mening dat die grootste rede vir die verspreiding eerder ’n kulturele probleem is wat ook eeue gevestig het in die Afrika lande en wys daarop dat die inheemse volke gewoond is aan vroeë seksuele verhoudings.

Besmetting het afgeneem onder al die ouderdomsgroepe, behalwe die groep tussen 15 en 19 jaar en drie uit elke vyf wat met die virus besmet is, is minderjarig.

Dit blyk ook dat baie jeugdiges nie glo dat hulle met MIV besmet kan raak nie, wat die verspreiding verder bevorder.