Matrieksertifikate te koop

Volgens berigte kan matriek sertifikate op verskeie webtuistes gekoop word.

Die onderwys en opleiding liggaam, Umalusi, het persone gewaarsku dat daar baie “ernstig” opgetree gaan word teen diegene wat hul skuldig maak aan die handel aangesien dit ‘n bedreiging inhou vir die land se onderwysstelsel.

Onderwyskenners wys daarop dat ‘n gewone matrieksertifikaat in elk geval vandag nie veel werd is as daar na die slaagvereistes vir matrikulante gekyk word nie.