EU hofgeding teen Pole begin

Die Europese Kommissie het ’n hofgeding begin teen Pole met die argument dat die wetsbepalinge geïgnoreer word met die aflegging van regters deur hulle op vervroegde pensioen te sit.

Beskuldigings word gemaak dat die konserwatiewe regering van Pole besig is om die regbank te laai met regters wat die regerende party ondersteun.

Die EU leiers het beswaar aangeteken teen Pole se besluit om die parlement te bemagtig om die land se regters aan te stel, en kort daarna is verskeie regters op vervroegde pensioen geplaas wat aanleiding gegee tot ’n hofgeding teen Pole.

Die EU sê die optrede van Pole ondermyn die beginsels van die reg om onafhanklik te funksioneer, maar die regering sê dit vorm deel van die demokratiese bestel aangesien die regters in die verlede nie die mees bekwame persone as regters aangestel het nie, maar wel diegene wat ’n linkse siening handhaaf.

Die Poolse regering maak egter beswaar teen die EU se inmenging in die huishoudelike sake van ’n soewerein onafhanklike staat en sê die liggaam moet hom hou by waarvoor hy in die lewe geroep is.