Die nuwe Absa

Na ‘n huwelik van ‘n paar jaar het Absa Bank en Barclays Bank se paaie geskei.

As daar na Absa met sy nuwe embleem en visie gekyk word, sien jy die invloed van die bestuur van die bank duidelik.  Absa wil glo dinge gedoen kry op die Afrika-manier.  Hul praat van die unieke manier hoe Afrikane dinge doen.

Die kontinent word beskryf as een wat vele moontlikhede het, wat waar is as daar na die natuurlike hulpbronne gekyk word maar as die denke en werkswyse dié van Afrikane is, dan kan ‘n mens jouself die vraag afvra of jy tuis sal voel in so ‘n bank milieu.

Gaan jy na die bank se webtuiste is dit duidelik dat die teikengroep van die bank definitief die Afrikane is.

Onderwys as strategie gaan oor die pan-Afrika inisiatiewe waar mense van die sogenaamde voorheen benadeelde gemeenskappe ondersteun word (veral die wat uitgesluit is van tersiêre opleiding). Wat besigheidsontwikkeling betref wil Absa klein entrepreneurs help deur onder andere die Awethu Projects wat BSEB (Breë Swart Ekonomiese Bemagtiging) bevorder asook om “opkomende “ boere te help.

Dit op sigself maak dat my geld nie daar welkom is nie. Gaan self op die bank se webtuiste en kyk na die gesigte wat na jou kyk.  Gaan na jou naaste tak waar die nuwe LOGO met verskillende plakkate bekend gestel word – kyk wie sien jy daar.  Sien die Shari’ah produkte vir die Moslems (en vir jou) en besluit self of is die nuwe Absa Afrikaner vriendelik.

Jan Desimaal.