Daar is water op Mars

Vir baie dekades het wetenskaplikes gesoek na enige moontlikheid van water op die Rooi Planeet, wat alombekend staan as Mars.

Nou het wetenskaplikes van Italië glo gevind dat daar ’n reuse onderaardse meer van koel water is wat die verdere moontlikheid inhou dat daar ’n primitiewe vorm van lewe kan wees.

Die Italiaanse wetenskaplikes beweer dat hulle die onderaardse meer ontdek het wat aan die suidpool gebied geleë is.

Die wetenskaplikes beweer dat Mars ’n 20 kilometer wye watermassa sowat 1,5 kilometer onder die oppervlakte het, en die ontdekking is nou vir die eerste keer in ’n gesaghebbende tydskrif, die  “US Science” gepubliseer.

Roberto Orosei het die wetenskaplikes se navorsingspan gelei, en die verwagting is dat daar eersdaags ’n omvattende verslag en bevindinge bekendgemaak sal word.

Vrae ontstaan reeds of daar enige lewende organismes in die water gevind is, maar sulke resultate is nog nie bekendgestel nie.

Die ontdekking is gemaak deur gebruikmaking van gesofistikeerde radarstelsels wat sekere lesings kan terugstuur na die aarde, en wat daarna verwerk word.

Intussen gaan Nasa se robot ontdekker “Curiosity” voort met sy taak en sal waarskynlik ook met nuwe inligting na vore kan kom.

Foto – Curiosity