Boere moet oppas vir koopslenters

Die assistent hoofbestuurder van TLU SA, genl. Chris van Zyl (foto), het boere gewaarsku teen ‘n slenter waarmee boere gevang word as hulle grond in die mark kom.

Dié waarskuwing kom nadat hy deur so ‘n slenter ingelig is deur ‘n prokureur van Hendrina.

Skynbaar word veral ouer boere wie se eiendom in die mark is, genader deur oënskynlike Afrikaanssprekende kopers wat ongewone hoë pryse vir die eiendomme aanbied. Op die oog af is alles bo verdenking, en selfs bewyse van inbetalings word voorsien, maar die werklikheid is dat alles bloot ‘n slenter is en dat groot verliese daaruit voort mag spruit.

Van die klagtes is teruggespoor na Oos-Randse motorhandelaars wat aan Indiërs behoort.

“Die versoek is dat ons boere teen hierdie slenter waarsku met die aanbeveling dat enige aanbod op eiendom wat in die mark is, bo alle verdenking bevestig moet word”, sê genl. Van Zyl.