Waarheid kom uit

“Swart mense is slegter af in demokrasie as wat hul was tydens die apartheidsjare.”

‘n Rassistiese uitspraak of veroordeling van ANC regering?

Dié ware woorde kom uit die mond van niemand anders nie as die revolusionêre aanhitser Julius Malema.

Maar steeds wil die EFF alle eiendom in die hande van die staat plaas terwyl burgers langtermyn huur ooreenkomste met die staat moet aangaan.

Sy verbale diarree gaan voort deur te verduidelik dat dit nie neerkom op grondgryp nie maar okkupasie van grond. Dit is egter algemene opvatting dat as iemand anders se grond beset word, kom dit neer op diefstal.