Top maatskappye soos beoordeel deur werknemers

Die firma Universum het in ‘n opname onder 22 000 professionele werknemers ‘n lys saam gestel  van die sogenaamde top maatskappy in die land waar werknemers gretig is om te werk.  Die woord “gretig” of “keen” kan egter misleidend wees aangesien die lys snaakse tendense na vore bring. In die kategorie Handel/Besigheid beklee die SA Reserwe Bank die 4de plek en SA Inkomste Diens die 5 de plek.

By tegnologie/Ingenieurs is Sasol  2de, Evkom 3de, Transnet 5de en  die WNNR 7 de.  Deur eers na die twee kategorieë te kyk sien mens dat die  SA Reserwe Bank, SAID, en Transnet van die staatsentiteite is wat die staatskas dreineer deur wanpraktyke.

In die tweede groep is Sasol,  Evkom en Transnet die broeiplekke van onheil met onreëlmatige tenders en twyfelagtige onderhandelinge met die Guptas.

By natuurlike wetenskappe staan die Departement van Landbou , Bosbou en Visserye 2de in die ry terwyl Landelike ontwikkeling en grondhervorming ‘n 5de plek beklee met Evkom 7de.  By hierdie departement en semi staatsinstellings  openbaar die Afrika tendens van omkopery en bedrog hom heel dikwels.

Rondom Onderwys en Menslike wetenskappe is die Departement van Hoër Onderwys in die 1ste plek – weereens ‘n instansie wat  “skitter” in sy hantering van universiteite en plekke van hoër onderwys wat gekenmerk word deur stakings en die afbrand van fasiliteite. By wetsake kry die Departement van Justisie ‘n 1ste plek wat dalk korrek kan wees maar die 2de plek aan die Nasionale Vervolgings Gesag is ‘n grap met die “valbyl” wat oor Shaun Abrahams en Busisiwe se koppe hang  terwyl hul neutraliteit bevraagteken word rondom Zuma en sy kaders.

‘n Groter oepsie kom by gesondheidsdienste waar die Departement van Gesondheid ‘n 1ste plek behaal.  Dit is by  hierdie departement waar pasiënte sterf in hospitale, waar verpleeg personeel staak en afbreek en waar die woord instandhouding nie bestaan nie. Hoe die instansie bokant Medi-Clinc (2de) , Discovery (3de) en Netcare(4de) geklas word, is duister.

Hoe Universum, ‘n globale leier in die toekenning van werkgewer handelsmerke, tot bogenoemde klassifikasie kon kom sal moeilik verduidelik word tensy die werknemers verstaan het dat die firma vir wie hul werk die plek is waar daar geknoei, omgekoop en afgepers kan word.

Hans Greef

Foto – SA Reserwebank