Regering gaan poste sny

Duisende werkers in die staatsdiens wat oor die ouderdom van 60 is gaan vrywillige skeidingspakkette aangebied word.

Dit vorm glo deel van die staat se pogings om hoë salaris koste te besnoei.

Salaris onderhandelinge vir die volgende drie jaar, wat pas afgeloop het, beteken ‘n R30 miljard wat uit die begroting moet kom.  Daar gaan glo ook gekyk word na prestasie bonusse en die effektiewe hantering van toelaes.

Met hierdie verklaring deur die departement van openbare dienste en administrasie word erken dat prestasie bonusse en die toekenning van toelaes misluk het of anders gestel – die stelsel is misbruik om buitengewone bonusse aan lede te betaal, wat dalk nie gekwalifiseer het nie, en dat toelaes en die gebruik daarvan gelei het tot “diefstal” van staatsgeld.

R10 miljard per jaar beteken duisende werkers wat oor drie jaar afgelê moet word.

Alhoewel die verkleining van die staatsdiens nodig is en verwelkom word, is waarnemers tog bekommerd dat dit ‘n verdere uittog van kundiges gaan  beteken, want baie ervare en opgeleide blanke werkers is tans in hierdie kategorie ouderdom van 58 -60 jaar.

SAID is een instelling wat buitengewoon hoë bonusse betaal het aan werkers oor die afgelope jare.