Prikkel: Volksrespek

Volksrespek is o.a. meetbaar aan die handhawing van feesdae en/of volksdae.  Drie dae is gedurende hierdie tyd van die jaar ter sprake:

  • Stigtingsdag, 6 April.  Daaroor is al geskryf.  In wese is dit die datum waarop ons volk, deur die voorsienigheid van God, in hierdie land geplant is.  Verstaan ons die diepgrypende betekenis daarvan en betoon ons uit selfrespek dankbaarheid daarvoor teenoor die lewende God van hemel en aarde?  Anders gestel, betoon ons uit selfrespek, respek teenoor God vir Sy weldade aan ons volk gegee?
  • Op  10 Mei het ons die hemelvaart van Christus herdenk.  Hoe?  Al word die datum verskuif en aangepas, herdenk ons op die dag die ewige troonsbestyging van ons helmelse Koning, Jesus Christus.  Hoeveel respek betoon ons aan Hom met die viering van die gebeurtenis?
  • Op 31 Mei herdenk ons ons onafhanklike volksbestaan.  Republiekdag is dus ‘n genadegawe van God.

Jaarliks het ons daarmee drie geleenthede om ons dankbaarheid teenoor God te beklemtoon;  om uit selfrespek Hom met respek te eer.  En terselfdertyd word ons selfrespek vir die wêreld duidelik sodat hulle ons kan respekteer.

So kan ons ons volksgrens trek;  mekaar nader trek sodat ons weer sigbaar een word.  Dit is ons reg en ons roeping.

Hendrik v.d. Wateren