Prikkel: Persentasie Christene is leuens

Daar is voorheen al daarop gewys dat die statistiek waarvolgens 70%-plus inwoners van Suid-Afrika Christene is, ‘n leuen is.  Dit sou beteken dat volgens Christelike norme opgetree moet word.  En dit is in die Woord begrond.

Word die praktiese lewe aan die Woord van God getoets, word die statistiese leuen ontbloot.  Want die Woord vereis gehoorsaamheid aan God en daaruit ‘n aanduibare dankbaarheidslewe.  Die verkragting van die gehoorsaamheid aan die Woord is op alle lewensterreine sigbaar:  moord, diefstal, slapheid van verantwoordelikheid, Sondagsport, egbreuk, is alles tekens van eiegeregtigheid.

Want in hierdie land is die beginsels van die Woord vervang met lewenswaardes van mense.  Die Humanisme van menseregte maak Christelike norme onbestaanbaar.

Die eie smaak en eie lewenswaardes van die Swart oorwinnaars is reeds werksaam om ‘n hele nuwe lewenspatroon te vleg.  Dit is die sigbare stempel van ‘n nuwe dinastie wat nou oor ons heers.

Hendrik v.d. Wateren