Prikkel: Grondgryp

Die grondgryp-wetgewing, waaroor al baie debatte gevoer is en waaroor nog debatte in die vooruitsig gestel is, kan ongetwyfeld as ‘n teken van ‘n nuwe dinastie in Suid-Afrika aangemerk word.  Die oorhoofse benadering is rassisties omdat grond vir swartes opgeëis word.  Blanke grondeienaars kan, volgens die huidige debat, kaal uitstap.  Dit is ook kommunisties omdat die staat – eintlik die ANC regering – die grond opeis om dit dan toe te deel na die welbehae van regeringslui.  Die toedeling sal blykbaar ook nie tot eienaarskap lei nie, maar tot ‘n verbruikersreg van die ontvangers.

Die grondliggende motief van die gebeure is die ou gesegde dat die oorwinnaar alles opeis;  “the winner takes all” sê die Engelse.  Dit sê terselfdertyd dat nie etiese beginsels nie, maar eie smaak en willekeur bepaal reg of verkeerd.  So word die geroemde “democracy” by die deur uitgevee.

Hendrik v.d. Wateren