Nuwe gesondheidsorg in die vooruitsig

Die afskaffing van bybetalings op mediese dienste is een van die aanbevelings van die voorgestelde wet op mediese dienste.

Volgens Aaron Motsoaelidi, minister van gesondheid, kan slegs 10% van die bevolking private gesondheidsorg bekostig en moet dit onmiddelik reggestel word.

Tussengangers gaan ook afgeskaf word om te verseker dat lede direk gelde aan die mediese fondse betaal. Die rykes moet nou die armes subsidieer en die jonger geslag moet die ouer geslag help en die gesonde mense moet die siek mense subsidieer. Hy sluit af deur te sê dat die oorskakeling ‘n massiewe reorganisasie van die totale gesondheidsorg stelsel  gaan wees, beide privaat en openbaar.

Medici sê mense sterf daagliks in staatshospitale, diefstal van mediese voorraad en toerusting is aan die orde van die dag.  Instandhouding van toerusting bestaan nie en personeel se betalings is agterstallig.  Die totale gesondheidsorg van die staat is in chaos en al uitweg is dat privaat mediese sorg die “staatslyk” moet probeer laat herleef.

Dit is op die oomblik ook nog onseker waar kom die toordokters gaan inpas by die nuwe wetgewing.

Foto: Aaron Motsoaledi