NG Kerk se “voorlegging”

Volgens berigte het ds. Nelis Janse van Rensburg gesê dat die sogenaamde onreg van die verlede nou reggestel moet word. Erkennings oor diskriminasie in die verlede is nie genoeg volgens die teoloog se betoog nie.

Die NG Kerk berei tans ‘n voorlegging voor rondom sy standpunt oor grondhervorming en sal dit dan aan hul “base” by die ANC indien.

Hierdeur kry Cyril Ramaphosa en die regering steun vanuit die “grootste” Afrikaanse kerk, wat lank al nie meer ‘n Afrikaner kerk is nie.  Dit  kan dien as verdere motivering van hul grond diefstal.

Teoloë sê teologie is prysgegee vir teopolitiek, en beskou die predikant se opmerking as ‘n skande. Die vraag word gevra of die predikant weer gaan terugkrabbel as gemeentes dreig om hul geldelike bydraes te stop, en wat hy gaan verduidelik aan sy broer lidmaat as dié se plaas gevat word en dat hy maar die ander wang moet draai?