Mooi byeenkoms by Paardekraal bevestig vryheidstrewe

dav

‘n Besondere Republiekdagherdenking het die naweek by die Paardekraal Monument in Krugersdorp plaasgevind waar die Afrikaner se vryheidstrewe weer eens duidelik beklemtoon is.

Behalwe die herdenking van Republiekwording op 31 Mei 1961, was dit ook die herdenking van die Unievlag, latere Republiekvlag, op 31 Mei 90 jaar gelede, en die finalisering van Die Stem op 31 Mei 100 jaar gelede.

Mnr. Steyn van Ronge, ondervoorsitter van die Boere-Afrikanervolksraad (BAV) en AWB-leier, het die geskiedenis van die Oranje Blanje Blou verduidelik. Hy het gesê dat die media ons uitskel as sou ons vasklouers wees aan die verlede. Hy het bepleit dat daar ‘n eendragtige verset teen die huidige bestel moet wees, want ons bly steeds selfbeskikking koester.

Mnr. Alwyn de Klerk, lid van die BAV en president van die Verkennersbeweging, het die geskiedenis van Die Stem se ontstaan verduidelik, en gesê dat dit jammer is dat die roepstem van ons volk deesdae anders geword het as die roepstem waarvan Die Stem praat. Hy sê daar is nie meer werklike trou nie, behalwe van mense aan hulleself en eie belang. Daar is helaas nog net ‘n klein groepie wat trou het aan die verlede en vir wat nog sal kom.

Die voorsitter van die BAV en leier van die HNP, mnr. Andries Breytenbach, het die proses tot Republiekwording hanteer, en gesê dat Republiekwording die grootste triomf van Afrikanernasionalisme was en die einde van die Britse indringing sedert 1795 en hulle strewe na opperheerskappy  – ‘n tydperk wat gekenmerk was van landroof en bloedvergieting. Hy het gesê as ‘n volk sy grond ontneem word, word hulle swerwers en slawe van die bewind. Dit word weer ‘n keer tyd dat die volk moet kies om op te staan en ‘n duidelike beslissing oor ons grond en eiendom te neem. Maar die volk sal sy gesin en familie reg moet kry volgens God se Woord.

Die voorsitter van die Volksraad Verkiesingskommissie (VVK), mnr. Christo Snyman, het gesê daar is ‘n nuwe oorlog teen die Afrikaner by wyse van ‘n geruislose revolusie. Hy het mense oor organisasiegrense heen aangemoedig om deel te neem aan die volksraadverkiesing van Oktober sodat maksimale deelname ‘n boodskap aan die wêreld en die regering te stuur dat die Afrikaner vry wil wees.

Die programleier, mnr. Henk van de Graaf, het mense opgeroep om weer trots te kry, dapper te wees en selfrespek en geloof te herstel, en hulleself te beveilig en te verdedig, sodat ons aanvallers leweloos weggedra word in plaas van ons mense. Hy het ‘n oproep gedoen dat mense ons vyande moet boikot, van die media tot die sakewêreld en ons eie te ondersteun en sterk te maak, tot ons weer ‘n ware Volksrepubliek het.

Foto: Die Republiekvlag wapper die naweek by Paardekraal om sy 90ste bestaansjaar te vier