Massa eis teen Facebook ingestel

Verbruikersorganisasies in België, Portugal, Spanje en Italië gaan saamspan en  ’n “massa eis” instel teen die sosiale media Facebook.

Die eis word saamgestel deur die organisasies na aanleiding van die skandaal wat wentel rondom Cambridge Analytica wat gelei het tot die openbaring van miljoene gebruikers se persoonlike data.

Die eisers voer aan dat hul regsaksie lei tot elke verbruiker en daarom word minstens 200 euro per persoon geëis weens die skending van hulle privaatheid.

Facebook hoofde het erken dat hulle nie genoeg gedoen het om mense se regte te beskerm nie, en meer as 87 miljoen gebruikers se besonderhede het bekend geword.

Die wet bepaal onder andere dat so ’n massa eis ingedien mag word as ’n groep uit die vier lande en verteenwoordig die gebruikers.

Intussen het meer as 7 000 mense reeds hulle ondersteuning gegee en die verwagting is dat baie duisende hulle daarby gaan aansluit.

Kenners sê dat so ’n eis wat moontlik kan slaag, waarskynlik sal lei tot meer eise van dieselfde aard, wat uiteindelik miljarde euro se eise tot gevolg kan hè.