LP sukkel om hul finansies te verklaar

Dit blyk dat parlementslede te veel geld van te veel mense ontvang aangesien 42 lede in hierdie boekjaar nie hul verslae betyds kon indien nie.

Dit beteken dat daar ‘n klagte prosedure ingestel moet word.

Wat egter vreemd voorkom is dat die afsny datum September 2017 was en tot en met Junie 2018 is daar nie opgetree teen die lede nie.

Geletterdheid kan ook ‘n probleem wees aangesien daar reeds gemeld is dat raadslede nie kan lees of skryf nie wat die vermoede laat ontstaan dat dit dalk ook by sommige LP’s die geval kan wees.