Lewensoriëntering vervang met Afrika geskiedenis

Die volgende mislukking van basiese onderwys blyk te wees lewensoriëntering. Die vak het nie in sy doel geslaag om “mense” te oriënteer om in die samelewing aan te pas nie.

Die produk van skole blyk nog steeds te wees diegene wat afbrand, verniel, verkrag en vermoor, en dat almal nou geleer moet word wat is Afrika geskiedenis. Kinders sal dus nou moet hoor hoekom die Afrikaan ‘n agtergeblewene is,  want hy is onderdruk vanaf Jan van Riebeeck se tyd.

Hy is geleenthede ontneem en sy wit landgenoot is gedurig bevoordeel ten koste van homself.  Selfs na bykans 25 jaar sukkel die Afrikaan om by te kom, en die wedloop teen wit onderdrukkers blyk baie swaar te wees.