Leierskapkrisis in die gesondheidsektor

Die SA Mediese Vereniging (SAMA) het verklaar dat daar ‘n diep gewortelde leierskapsprobleem in die gesondheidsektor bestaan.

Die probleem is tans besig om die mediese professie in ‘n krisis te dompel en daar word selfs gepraat van ‘n geleidelike ineenstorting van die mediese profesie.

Noordwes se gesondheidsdepartement is onder administrasie geplaas, Gauteng het die afgelope twee jaar versuim om personeel bonusse te betaal.  Durban se onkologie afdeling bestaan in naam weens toerusting wat nie gediens is nie.  Bloemfontein se opleidingshospitaal sit met krisisse weens die uittog van hoë profiel medici, en so kan daar voortgegaan word.

Alles word deurgetrek of verniel en die woord instandhouding bestaan nie.