Jonas Makwakwa en SAID knoeiery

Vorige SAID se hoof operasionele beampte, Jonas Makwakwa, het aktief gepoog om in te meng  met hooggeplaaste of sg BBP se belastingsake.

Sy opdragte aan Makunga Mthebule om inligting te verkry is geweier maar klagtes gerig aan Tim Moyane rondom Jonas Makwakwa se optrede het egter op dowe ore geval en daartoe gelei dat sy nie permanent aangestel is nie. Sy het daarna vir 15 maande net  koerante en boeke gelees aangesien sy ontneem is van enige besluitnemende aksies.

Ten spyte daarvan het sy ‘n ruim 30% prestasie bonus ontvang.  Dit was volgens haar gedoen om haar stil te kry.

Daar word nou afgewag of enigiemand aanspreeklik gehou gaan word vir die vermorsings.