Is Christus In Jou Christenskap?:

Jn 2:19  Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie; want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het; maar dit moes aan die lig kom dat hulle nie almal van ons is nie.

Ek leen die tema by ‘n Amerikaanse skrywer, Paul Tripp.

Dat kerke vol mense sit waarvan die papierwerk in orde is, is nie nuut nie!

Van Johannes se tyd af het ons die verskynsel dat mense om verskeie redes aan hul Kerk behoort, maar nie om die regte rede nie.

Dikwels is dit invloedryke mense wat ewe dikwels in die ampte van die kerk verkies word en so deelneem aan die regering van God se gemeente sonder dat hulle in wese lede daarvan is, hul papierwerk is daar, maar nie hul harte nie: “…van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie.”

Gaan dit om Christus in u en my aanbidding? Is Christus in my Christenskap of is dit ander oorwegings wat my doen en late regeer? Hierdie waarheid word een of ander tyd blootgestel. Wanneer dinge nie na my sin en smaak loop nie, wanneer ek met my invloed van watter aard ook al nie my sin kry nie, trek ek my in ‘n krul, maak moeilikheid in die gemeente of verlaat die gemeente waarvan ek eintlik nog nooit in wese deel was nie.

My geloof en my deelneem aan geloofs/Godsdienstige aktiwiteite kan nooit ‘n deel van my lewe wees nie, dit is die alles van my lewe. Ek kan nie as te ware uit die een na die ander tree nie. Dit is vanuit hiérdie lewenshouding wat vir soveel van die onmin in die kerk plaasvind. Soveel dink dat hulle (in skool terme) geloof as ‘n vak tussen al die ander vakke het. Noodwendig gaan hierdie twee lewensingesteldhede vroeër of later bots.

Alle Godsdienstiges is nie gelowiges nie, maar alle gelowiges is noodwendig Godsdienstig! Wat is ek?

O Vader in die Hemel hoog, sal U ons asseblief deur U Gees lei tot ware selfondersoek? As my ingesteldheid verkeerd was tot nou, laat ek my bekeer tot U alleen! In Christus se Naam vra ons dit.

AMEN