Inwoners neem dienste oor

In terme van ‘n hofbeslissing kan die plaaslike belastingbetalersvereniging beheer oorneem oor Koster se watervoorsiening en vullisverwydering.

‘n Soortgelyke bevel vroeë die maand het gelas dat Eskom afsien van planne om die dorp se elektrisiteit af te sny weens skuld van sowat R50 miljoen.

Die aansoek was gebring aangesien die munisipale kantore gesluit was en watervoorsiening onderbreek is.

Dit is tans onseker hoe dit die diensterekenings van die inwoners gaan raak, aangesien die dienste nou deur ‘n ander instansie as die munisipaliteit gelewer word, en die munisipaliteit dus nie op die heffings geregtig is nie.

Die munisipaliteit het intussen aangekondig dat hy die hofbevel gaan betwis.