Hou op twis oor statistiek, kyk na feite

‘n Groot debat is die afgelope tyd ontketen aangaande misdaadstatistiek oor aanvalle op plase en watter databasis dan kwansuis as korrek beskou word.

TLU SA stel dit op rekord dat hy afhanklik is van oop bronne sowel as lede wat gevalle rapporteer om statistiek van plaasaanvalle/-moorde so akkuraat moontlik by te hou. Gerapporteerde gevalle word slegs gevoeg tot die databasis nadat dit geverifieer is aan die hand van ‘n saaknommer en werk ons streng volgens die definisie van ‘n plaasaanval soos beskryf deur die SAPD se Nasionale Landelike Veiligheidstrategie van 2011. Uiteraard kan verwag word dat die SAPD se statistiek altyd hoër behoort te wees omdat van amptelike bronne gebruik gemaak word. Dit is egter nie die geval ten opsigte van plaasmoorde nie soos blyk uit die geverifieerde syfers vir die afgelope 6 jaar.

Mnr. Henry Geldenhuys, die adjunkpresident van TLU SA en voorsitter van TLU SA se nasionale Veiligheidskomitee, spreek sy kommer uit dat ten spyte van die feit dat oor ‘n tydperk heen landbouers baie moeite gedoen het en steeds doen om na hulle eie veiligheid en die van hul plaaswerkers om te sien, daar steeds ‘n stygende tendens is van plaasaanvalle en -moorde.

Boere hanteer wel hul eie veiligheid beter omdat die staat nie hul verantwoordelikheid nakom in die verband nie.

Volgens mnr. Geldenhuys moet daarteen gewaak word dat die fokus nie verskuif word van die werklike probleem naamlik dat elke moord op ‘n plaas een moord te veel is nie. “Ons raak besig met mekaar oor hoe statistiek bygehou word in stede daarvan om te fokus op die misdaad self.”

TLU SA se skrywe aan die minister van polisie waarin versoek word dat ‘n geleentheid geskep word vir kruiskontrolering van statistiek sowel as gesprek oor die daarstel van ‘n spesialis-eenheid om plaasmoorde te ondersoek, is nog onbeantwoord.

Intussen het die oorsese nuuskanaal Sky News behoorlik die jakkals in die hoenderhok losgelaat met ‘n verslag rondom moorde op wit boere.

Die ou storie word opgehaal dat plaasmoorde nie ras gebaseer is nie maar as gewone misdaad beskou moet word.

Foto: Mnr. henry Geldenhuys