Grondeisers verloor saak

‘n Eis deur die Elambeni gemeenskap op eienaarskap van 30 suikerplase in Natal is na ‘n lang regsproses afgehandel en die eis is van die hand gewys.

Die eisers se betoog dat hul voorvaders voor die koms van witmense eienaarskap van die grond gehad het, is deur die regter verwerp.

Die grond was reeds voor 1913 bewerk as suikerriet landerye, dus was daar nie ‘n moontlikheid dat  ‘n gemeenskap grond kon besit nie.

Die eisers kon ook nie ter plaatse die gebiede aandui waar hul voorvaders “gewoon” het nie.

Kostes van die uitgerekte saak sal deur die minister van landelike ontwikkeling en grondhervorming betaal moet word aangesien die minister en die Streeks Landelike Eise Kommissie ooreengekom het om hul te berus by die hof uitspraak.