“Geen produktiewe grond sal gevat word”

Die direkteur-generaal van die Departement Landbou, Bosbou en Visserye, Mike Mlengana, het op ‘n beraad oor plaasaanvalle en veediefstal in Pretoria die “versekering” gegee dat geen produktiewe grond gevat sal word nie, maar daar is ongelykhede wat aangespreek moet word, soos die feit dat talle mense in plakkerskampe bly, terwyl daar boere is wat 30 000 hektaar grond besit.

Mlengana, wat homself ook ‘n boer noem, sê solank hy die DG van die departement is, sal hy elke boer beskerm, ongeag of hy wit of swart is.

Alhoewel die beraad op landelike veiligheid gefokus het, is arbeidsake ook bygesleep, en voorleggings is gemaak oor die stand van sake rondom plaaswerkers se woon- en werksomstandighede. Tot van die aanwesiges se verrassing is daar geen beskuldigings gemaak aan boere dat hulle hul werkers sleg behandel of “onregmatig” van die plase verwyder nie. ‘n Enkele stem daaroor het wel gekom van ‘n verteenwoordiger van die Wes-Kaapse Stigting vir Geslagsgelykheid wat beweer het dat die feit dat “die mense nie grond het nie” onderliggend kan wees aan plaasmoorde en veediefstal.

Mnr. Willie Clack van die Veediefstalforum het daarop gewys dat veediefstal in die land vir 87% die werk is van sindikate, terwyl net 13% van veediefstal vir individuele gebruik is.

Die polisie het hulle nasionale landelike veiligheidstrategie voorgehou en boere kon insette lewer oor hoe dit nog aangepas en verbeter kan word. Dit was egter duidelik dat die polisie sterk onder skoot is omdat hulle onbetroubaar en dikwels korrup is en daarom nie vertrou word nie. Selfs die Menseregte Kommissie het in sy voorlegging die SAPD pak gegee oor hy nie sy werk doen nie.

Foto: Mike Mlengana