Frankryk verbied selfone by skole

Die Franse parlementslede het ’n regulasie goedgekeur wat die gebruik van selfone by openbare skole verbied, maar kritici reken dit sal weinig bydrae om klaskamer ontwrigting te verminder.

Opvoedkundiges sê dit is eerstens onregverdig teenoor die leerlinge om hulle te verbied om selfone op die skoolterrein te gebruik, maar gee toe dat kinders dikwels die apparaat gebruik in die klaskamer.

Volgens die besluit wat geneem is, sal van leerlinge verwag word om hulle selfone “buite sig” te hou, en leerkragte het nie die reg om kinders se selfone te konfiskeer nie, wat beheer daaroor bemoeilik.

Die parlementslede sê egter die besluit is geneem om die kinders weg te hou van moontlike pornografiese materiaal wat met slimfone bereik kan word, maar die teenstanders sê die argument is slegs geldig solank die kinders op die skoolterrein is.