Effektebeurs vertoon swak

David Shapiro van Sasfin het in ‘n verslag genoem dat aandele soos PSG, Discovery, Capitec, Coronation, Blue Label  en DisChem van die swakste gevaar het  in 2018.

Hy meld dat die land se stadige groei weerspieël word deur die top 50 maatskappye se  swak verslae.