Eenheid in geloof

Gal 1:6  Ek verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het, na ‘n ander evangelie toe,

Gal 1:7  terwyl daar geen ander is nie; behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring en die evangelie van Christus wil verdraai.

As ons ons eenheid in die geloof moet vind is daar ‘n paar vrae wat ons aan onsself moet stel.

Hier is ‘n paar wat in my gemoed na vore kom: Hoeveel van die kerklike of geloofsvedeeldheid het sy oorsprong in menslike voorkeure of denke? “Ons wil ‘n lekker kerk hê”! In dieselfde hoofstuk skryf Paulus:  (11)  “Maar ek maak julle bekend, broeders, dat die evangelie wat deur my verkondig is, nie na die mens is nie.” As eenheid belangrik is, is dit belangrik genoeg dat ek met ‘n naakte eerlikheid na my eie aanbidding sal kyk en ‘n beoordeling maak?

As ek teruggaan in ons volk se geskiedenis, wanneer laas was dit duidelik dat ons met God gewandel het en… Hy met ons? Wat was die heersende geloofsoortuiging?

Watter geloofsverstaan is hier geplant? Jan Van Riebeeck se gebed, sy gelofte? Watter geloof was dit wat uitgeloop het op die Bloedrivier gelofte? Sou ons Vader Van Riebeeck laat slaag as dit teen Sy wil was? Sou Hy die gelofte eerbiedig as dít teen Sy wil was?

Veral die volgende vraag is noodsaaklik! Waaroor gaan dit wesentlik? Oor ons redding of oor die eer van die Almagtige God? Is eenheid belangrik sodat ons gered kan word of sodat God sy eer kan kry wat Hom toekom? Christus sê in die Evangelie van Mattheüs 16:25  “Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe om My ontwil verloor, sal dit vind.” Is ons bereid om ten koste van onsself Sy eer te soek?

Wanneer ons na talle en talle van die wekroepe luister, hoor ons dat dit gaan oor óns redding! Hoewel Mat. 6:33 primêr oor die materiële gaan, is die belofte tog duidelik nie nét daarop van toepassing nie! “Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.”

Hemelse Vader, ons begaanheid oor onsself, dikwels ten koste van U eer, word hoe langer hoe meer sigbaar. Ons bely dit Vader! Lei ons deur U Gees dat ons ons waarlik kan bekeer asseblief Vader! In Christus se Naam vra ons dit!

AMEN