Die aarde beweeg!

Die 21-ste Junie het gister byna ongemerk verby gegaan waar die aarde se wegbeweeg elliptiese wentelbaan om die son nou geëindig het  en die aarde weer “terugkom”; dit was die korste dag en langste nag van die jaar.  Op 22 Desember gebeur die teenoorgestelde. Op die oog af kan daar gewonder word oor hoe dit moontlik is om ʼn sekere dag aan te dui waarop die aarde sy draai maak maar teen ʼn spoed van 2 592 000 km per dag is enige iets moontlik, want dit is die spoed waarteen die aarde beweeg.

As daar in berekening gebring word dat die deursneë  van die son 695 508 km is en sy omtrek 1 392-miljoen km en die afstand tussen die son  en die aarde 149.6-miljoen kilometer is en die toer van die aarde om die son een jaar neem, ontstaan die vraag hoe vinnig beweeg die aarde? Dit is nogal redelik vinnig teen 30 km per sekonde; 108 000 km per uur; 2,592-miljoen km per dag en 946 080 000 km per jaar.

Die aarde wentel nie net om die son nie maar draai ook om sy eie onsigbare as; ook dit is nogal vinnig want dit geskied teen ongeveer 1 600 km per uur.

Die wonder van die skepping en die Skepper laat ʼn mens nogal diep onder die besef kom om ernstig daaroor na te dink. Geen wonder dat Einstein in sy tyd waar die bestaan van die Skepper ook bevraagteken was opgemerk het: “Die skepping is nie toevallig nie, maar ʼn vooraf beplande werk”.