Denemarke verbied Moslem hoofbedekking

Die parlement van Denemarke het verlede week ’n wet goedgekeur wat die dra van die Moslem gesigsbedekking verbied in die openbaar.

Die regering sê die maatreël is nie bedoel as ’n beletsel op ’n geloof nie, maar is hoofsaaklik daarop gerig om te voorkom dat misdadigers die kledingstuk misbruik.

Die regering sê hulle volg die voorbeeld van ander lande in Europa wat reeds sulke wetgewing aangeneem het ter beveiliging van die land en sy mense.

Vroeër het plaaslike owerhede maatreëls ingebou wat alle restaurante verplig om varkvleis op hulle spyskaart aan te bring, en oortreding van die reël kan lei tot swaar boetes.

Die erg konserwatiewe Moslem vroue het probeer beswaar maak teen die verbod om hulle gesigte te bedek, maar die owerheid het gewaarsku dat oortreders vervolg sal word.

Politieke meningsvormers sê die Europese lande wil met die verbod verhoed dat ’n klimaat van Moslem oorheersing geskep word