Banke in Suid Afrika

Die normale handelsbanke van Suid Afrika soos geken in die ou SA bestaan nie meer nie. Buiten die klomp naamsveranderinge en uitkopery asook saamsmelting van banke het dienslewering by die agterdeur uitgeglip.

‘n Kliënt van ‘n bank, hetsy, individu, sakeman of boer, kon ten minste een of twee keer per jaar gaan sit met sy bankbestuurder om sy finansiële sake en posisie te bespreek.  Dit het die voordeel ingehou dat beide partye, die bank as uitlener en die kliënt as lener of belegger, se sake op die tafel geplaas kon word vir oorleg en aanbevelings.

Die bankbestuurder is later vervang met konsultante wat ten minste die kliënt geken het en in ‘n mate vertroud was met sy sake.  ‘n Telefoonoproep was dikwels nodig om ‘n saak op te los en ‘n verleentheid te voorkom. Dit het drasties verander.

Nou in 2018 kan geen kliënt meer sy plaaslike bank skakel om enige navraag en/of inligting te bekom nie. ‘n Dienssentrum wat deur ‘n outomatiese rekenaarstelsel beheer word, verwys kliënte na opsie 1, 2, 3 of 4 waarna ‘n verdere verwysing gedoen word op grond van die inligting verlang. Dan word die oproep in ‘n “ry” geplaas en die oproep sal beantwoord word sodra ‘n operateur beskikbaar is.

Afrikaans word wel as keuse 4 deurgegee maar kort daarna word die kliënt daarop gewys dat daar min operateurs is en/of dat hy lank gaan wag vir sy navraag om beantwoord te word om dan oorgeskakel te word na Engels.  Die bekende sin “Al ons operateurs is tans besig of ons ervaar ‘n groot volume van oproepe” word dan tot vervelens herhaal met die aakligste musiek in die agtergrond.

Sou jy gelukkig wees om ‘n operateur te vind wat jou navraag antwoord dan word jy dikwels versoek om ‘n ander  nommer te skakel EN die proses begin van vooraf.  Dikwels verstaan die operateur en die kliënt mekaar nie rondom die probleem nie en word hy gevra om te wag vir ‘n ander konsultant.  ‘n Kliënt het nou ‘n nommer geword en sy sake en versoeke word op ‘n neutrale, selfs koue, wyse afgehandel. Buiten as die maandstate van die bank kom met al bankkoste daarop – Iets waaroor ons later kan praat.

Jan Rand