Volksaamtrek herdenk verskeie mylpale

Op 2 Junie vind ‘n volksaamtrek plaas by die Paardekraal monument in Krugersdorp.

Op 31 Mei vanjaar is die herdenking van drie van die belangrikste gebeurtenisse in ons volksgeskiedenis, sê mnr. Ewald Graefe, die voorsitter van die reëlingskomitee.

Dit is 100 jaar nadat Langenhoven Die Stem van Suid-Afrika geskryf het. Dit is 90 jaar nadat die Oranje Blanje Blou amptelik as ons eie landsvlag in gebruik geneem is, en dit is 57 jaar nadat Suid-Afrika ‘n onafhanklike republiek geword het, waar ons as volk ons vryheid herstel het en oor onsself in ons eie vaderland regeer het.

Daar is tans behoefte aan eendragtige verset in volksgeledere weens die onderdrukking deur ‘n volksvreemde regime.

Organisasies kry die geleentheid om ‘n stalletjie by die saamtrek te plaas om hulleself te bemark.

Sprekers by die geleentheid sal later aangekondig word.