Tolplaza chaos om ander redes

Die vernietiging van voertuie asook die stroping van goedere by die Mooi Rivier tolhekke kan nie toegeskryf word aan die indiensneming van buitelandse bestuurders nie.

Daar word wel van buitelandse bestuurders gebruik gemaak met oorgrens vervoer  maar meeste binnelandse vragmotorbestuurders kom vanuit plaaslike geledere.

Dit blyk dus bloot dat misdadige elemente besig is om die land oor te neem en deur diefstal en plundering die land in anargie te lei.