Toestroming na stede is apartheid se skuld

Volgens Thandi Modise, voorsitter van die Nasionale Raad van Provinsies,  beleef die land groot uitdagings weens die skielike verstedeliking wat plaasvind en dit as gevolg van apartheid se beleid van aparte woonbuurte, ongelykheid en armoede.

Volgens haar is die gaping in inkomste, swak gesondheid, onderwys en misdaad die rede vir die polarisasie in stedelike gebiede.

Waarnemers wys daarop dat sy gerieflikheidshalwe geen woord rep oor die onbeheerde toestroming vanuit Afrikalande nie, en dat sy ook geen melding maak van die feit dat die ANC bykans 25 jaar regeer en niks doen om armoede, onderwys en gesondheidskrisisse aan te spreek nie.

Foto: Thandi Modise