Skaf dié departement af weens mislukking

Opposisiepartye is dit eens dat daar nie meer ʼn behoefte is aan die departement van beplanning, monitering en evaluering nie.

Dr. Corné Mulder, hoofsweep van VF Plus, sê een van die departement se funksies is die monitering van dienslewering van nasionale en provinsiale regeringsdepartemente en munisipaliteite. “Dit is bekend dat 93% van ons munisipaliteite disfunksioneel of in groot moeilikheid is en dringend hulp benodig.

“Dit beteken dat slegs 7% van die land se munisipaliteite funksioneel is wat die vraag laat ontstaan hoe daar enigsins nog dienste gelewer kan word.  Daaglikse diensleweringsbetogings dien as bewys hiervan. Wat is die doel daarvan om iets wat nie meer funksioneel is nie te monitor en te evalueer?” vra dr. Mulder.

Die departement is in 2012 gestig as ʼn direkte uitvloeisel van die Nasionale Ontwikkelingsplan (NOP) met die uitsluitlike doel om die NOP uit te rol. “Na ses jaar is die VF Plus nie daarvan oortuig dat die regering of die departement nog erns het met die NOP nie.

“Dit blyk wel dat president Cyril Ramaphosa ernstig is oor die plan. Daar is na ses jaar sekerlik al genoeg beplanning gedoen. Daardie faset van die departement is daarom seer sekerlik nie meer nodig nie. Die NOP is beskikbaar.

“Die rol van die departement moet oorskakel na implementering sodat iemand met die nodige ondervinding en kundigheid leiding kan neem aangesien dit nie by die onderskeie departemente gebeur nie. Oral is mislukkings. ʼn Derde van die tyd wat in die vooruitsig gestel is om die NOP in werking te stel, het reeds verstryk.

“Suid-Afrika kon ʼn veel beter plek vir al sy inwoners gewees het as beleid en planne soos die NOP korrek en betyds in werking gestel en uitgevoer is en as die staat se koffers nie in die afgelope 24 jaar geplunder is nie,” meen dr. Mulder.

Hy sê die departement moet verander na een met ʼn uitvoeringsfunksie. Indien dit gedoen word en alle rolspelers soos die kommissarisse van die NOP betrek word,  sal dit net tot voordeel van Suid-Afrika strek.

Foto: Dr. Corné Mulder