SAL en werkskepping

Suid Afrikaanse Lugdiens is kort-kort in die nuus rondom die miljoene rande wat vermors word deur die staatsentiteit.  Tesourie moet kort-kort geld voorskiet om die redery “in die lug” te hou.  Die nuutste voorskot beloop R50 miljard teen September 2018.  Die vraag ontstaan hoe gebeur dit dat SAL permanent in ‘n geldelike gemors verkeer?  Van die grootste redes wat genoem word is natuurlik die onvermoë van bestuur maar ‘n verdere en belangrike rede is dat SAL te veel personeel in diens het en dit is natuurlik ‘n siekte wat in elke staatsdepartement voorkom nl. dat daar “mense” in diens is wat niks of bykans niks doen in hul werk posisie nie.  Hier is swart bemagtiging natuurlik die groot sondebok.

Enige besigheidskonsultant sal jou vertel dat jy jou personeel tot ‘n minimum moet beperk – iets wat SAL nie doen nie.  Statistiek  toon dat die gemiddelde lugredery ongeveer 150 werknemers per vliegtuig in diens het.  Qantas van Australië het 129 werknemers per vliegtuig in diens.  SAL het volgens bronne bykans 950 werknemers per vliegtuig in diens!

As daar na bestuur gekyk word kan daar met een oogopslag gesien word dat die direksie van oorsese lugrederye hoogs bekwame en gekwalifiseerde amptenare is wat bykans vir meer as drie dekades reeds die bestuur van die lugredery bestuur. Kwalifikasies strek van MBA, MEng, MAdmin, MCom  en so meer.  Kyk ons na SAL word direkteure aangestel en afgedank op ‘n jaarlikse basis weens korrupsie en wanbestuur. Wat kwalifikasies betref sien jy hier en daar ‘n BAdmin of ‘n BA Hon raak. Ses direkteure is laat in 2017 vervang nl.  Dudu Myeni (onderwyser), Gugu Sipamla (joernalis), Szimkhulu Malunga (joernalis) om net drie te noem Die nuwe voorsitter, JB Magwaza is die stigter van Nkunzi Investment Holdings ‘n beleggings maatskappy en sy ouderdom is 75 jaar.  Geen sprake van ondervinding in die lugvaart onder direksielede nie.

Kan ‘n land/regering hoop dat ‘n lugredery winsgewend en veilig bestuur word met sulke persone aan die stuur?

Gawie Grootpraat