Protes in Ladysmith

Munisipale werkers het die sentrale gedeelte van Ladysmith Woensdag blokkeer  met watertenkers, stootskrapers, trokke en bakkies – alles munisipale voertuie.

Dit is onbekend waaroor die protes gaan.

Waarnemers sê dit is verstommend dat openbare voertuie vir persoonlike protesoptrede misbruik kan word, en al die bestuurders van die voertuie behoort summier dissiplinêr aangespreek te word daaroor.