Prikkel: Volk deur die beskikking van God.

Kan ons sê dat ons volksbestaan deur die Here beskik is?

Die eenvoudige historiese feit is dat Jan van Riebeeck en sy gevolg van 110 mans en 15 vroue op 6 April 1652 aan die Kaap geland het.

Wat het eintlik gebeur?

Reeds in 1620 annekseer ‘n Britse skeepskaptein die Kaap as Britse kolonie.  Dit word deur die Engelse koning verwerp.

Portugal annekseer die gebiede weerskante van die Kaap – Angola en Mozambiek.

In 1629 is daar ‘n kerkskeuring in Nederland toe gesuiwerde Calviniste van verloopte Protestante afskei.

Van Riebeeck land as een van die gesuiwerde Calviniste aan die Kaap – met die Woord van God in sy skeepskis.

Sien dit raak:  Nie liberele Engelse nie, nie Katolieke Portugese nie, nie flouhartige Protestante nie, maar gesuiwerde Calviniste word deur die Here geroep om ons volk hier te plant.

Wat meer is:  Die Kompanjie-meesters en Van Riebeeck wou nie ‘n volksplanting hê nie.  Maar die Here se wil was ander:  hier het Hy ons as volk geplant om Hom as dankbare volk te dien met gehoorsaamheid aan Sy Woord wat selfs in ons volkstaal vertaal is.

Waarom dan nog twyfel?  Ons ‘n volk, nie “toevallig” nie, nie volgens die wil van mense nie, maar volgens die onveranderlike wil van die God van hemel en aarde.  As historiese feit stellig belaglik klein in die oë van die wêreld.  Maar dit was ‘n wonderbeskikking van die Here in die hemel.

Let egter goed daarop.  Ons is as volk tot stand gebring met ‘n roeping:  om ligdraers van die Calvinisme te wees.  Wie dit minag, verag die wil van God.  Deur verwaarlosing van ons roeping terg ons die Here.  En ‘n volk wat so optree word getugtig, selfs gekasty.  Dit is nie ‘n mensemening nie;  dit staan in die Woord (Vgl. Klaagl. 5).  Dit is stellig die diepste grond van ons huidige ellende en ons laaggestemde volkswil.

Hendrik v.d. Wateren