Prikkel: Standaarde

Gedurende die sg. “apartheidsjare”  is die Buro vir Standaarde deur dr. Verwoerd in die lewe geroep.  Binne ‘n redelike kort tyd het nyweraars die waarde daarvan besef en hulle produkte aan standaard toetse laat onderwerp.  ‘n Produk wat die merk van die Buro gedra het, het in gewildheid toegeneem.  Die nyweraar kon die resultate sien.

Wat het eintlik daarmee gebeur?  Suid-Afrika het ‘n eie trots op sy produkte ontwikkel.  Daarom is gehalte produkte gelewer.  Selfrespek het oor die hele linie van die ekonomie gegroei.

En toe?  Die Buro is, soos so baie ander bestaande strukture, as ‘n apartheidsgogga in die ban gedoen.  Die daling van gehalte is opvallend.  Selfs die eenvoudigste produk, soos ‘n dosie vuurhoutjies, gaan mank aan gehalte.  Die vuurhoutjies is geknak (omdat die masjiene stomp is?), daar is houtjies sonder koppe, dosies is geskeur of val uitmekaar.  Daar is nie selfrespek in die vervaardiging nie;  die ekonomie word skynbaar gedryf deur kort termyn winstejag.  So ‘n ekonomiese stelsel sak noodwendig uit.  Is dit een gevolg van ‘n nuwe dinastie wat nou oor ons regeer?

Hendrik v.d. Wateren