Prikkel: Dinastie

Die begrip dinastie is vreemd in ons geledere.  Die woordeboek beskryf dit as “heerskappy deur ‘n regerende stamhuis of vorstehuis met ‘n volgry van regeerders uit dieselfde geslag”.

Die praktiese kenmerk van ‘n dinastie is dat die regeerder of regeerders van die afkomslyn of stamverwantskap sy eie stempel afdruk of wil afdruk.  Dit was veral kenmerkend van dinastieë van die ou tyd.  Die gevolg is dat elke dinastie vorige regeerders se bouwerk afbreek en dit met sy eie vervang.  Egipte het in sy ou geskiedenis meer as 20 dinastieë en die Sumeries-Babelse ryk bykans 10 dinastieë gehad.  In beide gevalle was kultuur- en beskawingshoogtes bereik.  Die voortdurende verwisseling het deur afbreek en vervanging tot uiteindelike terugsakking en ondergang gelei.

Dit is nie net ‘n interessante stukkie geskiedenis nie.  Dit raak ons volksbestaan in sy wese.  In 1994 het ‘n totaal nuwe dinastie aan bewind gekom.  Die afbreekprosesse – onder die dekmantel van verwydering van “apartheid” – ken ons en beleef ons daagliks.  Die hele samelewing is reeds na eie smaak en eie lewenswaardes ingeklee.  Dit is egter nog nie die einde nie.  ‘n Xhosa, Zoeloe en Venda dinastieë is reeds werksaam – al is dit nog op klein skaal.  Hoeveel nog;  en met watter gevolge?  Tot dusvêr is fluks afgebreek maar weinig opgebou.

Hendrik v.d. Wateren