Olievenhoutbosch biblioteek beskadig

Ongeletterde barbare het die R 12,3 miljoen biblioteek in Olievenhoutbosch beskadig.

Die sentrum is in Augustus 2017 opgerig vir die gemeenskap.

Sulke sinlose optrede kan nie vanuit ‘n beskaafde gemeenskap verklaar word nie.