Munisipaliteite se oorspandering styg met 75%

Die slaagsyfer in skole is afgebring na 30% maar munisipaliteite word toegelaat om geld op onreëlmatige, vrugtelose  en verkwistende wyse te vermors.

Ouditverslae vir die tydperk 2016/17 toon dat in 2015/16 die vermorsing met 50% gestyg het en vir die vorige boekjaar met 78% tot R28 miljard.

Volgens die ouditeur-generaal het daar sedert 2011/12 niks verander nie ten spyte van herhaalde oproepe om verkwisting van geld te beperk.

Weereens kom die onvermoë van beslissende leierskap en die onvermoë om verantwoording te doen vir hul dade.  In plaas daarvan dat sake verbeter het, het  daar eerder ‘n verslegting plaasgevind,  Aldus Kimi Makwetu die AG.

‘n Totaal van 128 munisipaliteite is in finansiële nood en is tegnies bankrot.

Foto: Kimi Makwetu