Munisipale skuld aan Eskom vergroot

Disfunksionele munisipaliteite skuld Eskom tans R13,8 miljard rand.

Die skuld het sedert Desember 2017 opgeloop van R9,5 miljard tot die huidige R13,8 miljard.

Dit behoort vir die regering ‘n aanduiding te wees dat munisipaliteite regoor die land nie na behore funksioneer nie.  Die rede is volgens kenners dat kundige amptenare vervang is met politieke aanstellings wat geen benul of begrip het van die beheer en bestuur van ‘n raad nie.