Kan ek nog vergewe word?

1Jn 1:9  As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.

Hoe dikwels wonder gelowiges nie of die sonde wat hulle gedoen het, omdat hierdie sonde uitstaan bo die ander in die dader se gemoed, óók vergewe kan word.

In ‘n studie wat baie jare gelede reeds gedoen is aan die Universiteit van Potchefstroom is alle eerstejaar studente van twee bepaalde kerkgenootskappe (groot susterskerke), oor die loop van vyf jaar gevra of hulle geloofsekerheid het. Die ontstellende is dat tóé reeds net dertien persent van dié studente wat, hou ingedagte, ‘n jaar of twee vantevore belydenis van geloof afgelê het, geloofsekerheid gehad het. Een van die sake wat geloofsekerheid teëgewerk het, was juis hierdie saak: Ek glo Christus het my sonde vergewe, maar daar is hierdie een saak wat my laat twyfel!

Daar is soveel meer uit hierdie studie waaroor ons kan praat, maar ons bepaal ons tans by hiérdie een. Só dikwels wéét hierdie gelowiges dat Christus self gesê het dat slegs die sonde teen die Heilige Gees nie vergewe kan word nie, desnieteenstaande twyfel hul steeds. Op blatante wyse kan die retoriese vraag gevra word of Christus dan nie ‘n volmaakte offer gebring het nie?

Johannes skryf: “As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.” Hy laat geen uitsondering in die vers nie! Verder herinner ons aan byvoorbeeld Dawid. Hoewel hy geweet het dit is verkeerd om Batseba te neem vir owerspel, hoewel hy geweet het dat die opdrag aan Abner, sy leerowerste dat hy Uria op die bepaalde plek in die geveg moet plaas, op moord neerkom, doen hy dit. Hy ly sy straf in hiérdie lewe, maar word vergewe in die ewigheid. Soveel só dat die Messias uit sy nageslag gebore word.

As God vir Dawid vergewe omdat hy sy kind is, hoekom nie vir u en my nie?

Hemelse Vader, dankie dat U ons as u kinders onvoorwaardelik vergewe! Skenk ons asseblief die wysheid dat ons uit dank hiérvoor, ononderbroke sal soek na U eer?

AMEN